Sommet Euromed des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires

Une vidéoconférence intitulée Sommet Euromed des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires, organisée par le Comité de suivi Euromed du Comité économique et social européen (CESE), a eu lieu le 26 novembre 2020 de 9 heures à 18 heures. Le Conseil économique et social de Roumanie était représenté par Mme Eugenia Ștefănescu, directrice du Département des relations internationales et des relations publiques.


Tema acestei videoconferințe a fost "Dezvoltarea durabilă în regiunea mediteraneană". Summitul din acest an a reunit aproximativ 120 de participanți reprezentând consilii economice și sociale și instituții similare, patronate, sindicate, alte grupuri de interese economice și sociale și diverse ONG-uri. La deschiderea summitului au ținut discursuri inaugurale dna Christa Schweng, președinta CESE, dna Nezha Bouchareb, ministru pentru Planificare regională, locuințe, urmanism și politici urbane din Maroc, dl Ahmed Rda Chami, președintele CESE din Maroc, și dl Nasser Kamel, secretar general al Uniunii pentru Mediterana.

Discuțiile s-au axat asupra faptului că, deși economia verde și dezvoltarea durabilă sunt recunoscute ca priorități în multe țări mediteraneene, decidenților politici de aici le lipsesc cunoașterea, capacitățile, resursele și voința necesare pentru a implementa astfel de politici. S-a atras atenția, de asemenea, că această implementare presupune și riscuri. Astfel, tranziția către un sistem de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și la o economie care să eficientieze resursele trebuie să ia în considerare nu doar beneficiile pentru sănătate, educație, gen și despădurire, ci și impactul social asupra lucrătorilor implicați în acest tip de economie. Participanții au subliniat că un rol fundamental în realizarea ODD-urilor îl au cooperarea regională, schimburile de informații și politicile coerente. În acest sens, majoritatea statelor membre ale UE susțin inițiativa de a pune Pactul verde european în centrul redresării economice postpandemice, iar majoritatea țărilor mediteraneene susțin și ele trecerea la o economie verde.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate