Plen

Membrii Plenului CES

Reprezentanți ai Confederațiilor Patronale


Vlăsceanu Silvia

Ciomag Doina

Cojocaru Viorica

Costache Florian

Hagiu Augustin-Florin

Marin Dumitru-Viorel

Mihai Florin

Mihalache Dragoș

Olteanu Costel

Popa Adriana-Florina

Rădeanu Ștefan

Rogojinaru Liviu

Samek Denisa

Velciu Vasile-Valeriu

Vieru Dumitru

Reprezentanți ai Confederațiilor Sindicale


Baciu Iacob

Hăncescu Simion-Severel

Anghel Marian

Apostoiu Liviu

Coarnă Dumitru

Dobrescu Florea

Florescu Victor

Măntescu Iulică

Marin Florian

Maxim Rodrigo-Gabriel

Minea Radu

Nistor Marius

Stoicescu Marian

Tancău-Petrea Petre

Teoroc Ștefan

Reprezentanţi ai Structurilor Asociative ale Societăţii Civile


Surcel Elena-Cătălina

Anicescu Ștefan-Bogdan

Bololoi Daniela-Doina

Dan Dorica

Dediu Vlad-Valentin

Filip Ghiorghi

Grigorescu Sevastița

Hurdubaie Ioan

Paraschiv Iulian

Pădure Marian

Poparad Dragoș-Ioan

Popescu Laura

Sandu Anca-Andreea

Stancia Traian

Tupiluși Tudorel

Atribuțiile Plenului CES

Plenul are următoarele atribuţii principale:
  • avizează proiecte de acte normative;
  • alege, la propunerea părţilor, preşedintele;
  • validează câte un vicepreşedinte propus de fiecare parte şi pe membrii biroului executiv, de asemenea propuşi câte unul de fiecare parte;
  • adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
  • stabileşte componenţa comisiilor de specialitate permanente;
  • aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind execuţia bugetară;
  • dezbate şi adoptă propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate;
  • numeşte secretarul general al Consiliului Economic şi Social.

Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, în sesiuni ordinare la convocarea preşedintelui.

Plenul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor.

Detalii cu privire la atribuţiile Plenului puteti obţine consultand Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic si Social, publicat în secţiunea Documente constitutive.

Daca nu vizualizati fisierele Microsoft Office Word MS Word atasate atunci click aici pentru download Word Viewer


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate