Data modificării:

Plenul CES

Plenul asigură conducerea generală a CES

Plenul CES

Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic şi Social.

Reprezentanți ai Confederațiilor Patronale

Ciomag Doina-Maria
Ciomag Doina-Maria
Vicepreședinte
Dabu Mihaela-Adelina
Dabu Mihaela-Adelina
Membru
Hancas Dumitru-Valer
Hancaș Dumitru-Valer
Membru
Nită Cătălin-Răzvan
Niță Cătălin-Răzvan
Membru
Preda Bogdan
Preda Bogdan
Membru
Vasile Corina
Vasile Corina
Membru
Vereha Alina
Vereha Alina
Membru

Reprezentanți ai Confederațiilor Sindicale

Florescu Victor
Florescu Victor
Membru
Gogescu Cristina-Elena-Georgeta
Gogescu Cristina-Elena-Georgeta
Membru
Hăncescu Simion-Severel
Hăncescu Simion-Severel
Membru
Maxim Rodrigo-Gabriel
Maxim Rodrigo-Gabriel
Membru
Teoroc Stefan
Teoroc Ștefan
Membru
Vasilescu Florica
Vasilescu Florica
Membru
Veleanu Ramona-Mercedes
Veleanu Ramona-Mercedes
Membru

Reprezentanţi ai Structurilor Asociative ale Societăţii Civile

Dragos Mihai
Dragoș Mihai
Vicepreședinte
Bololoi Daniela-Doina
Bololoi Daniela-Doina
Membru BEX
Botez Andrei-Robert
Botez Andrei-Robert
Membru
Hordilă Cristian
Hordilă Cristian
Membru
Kudor Ștefan-George
Kudor Ștefan-George
Membru
Radu Adriana
Radu Adriana
Membru
Sava Mădălina-Ioana
Sava Mădălina-Ioana
Membru
Teisanu Ștefan
Teișanu Ștefan
Membru

Atribuțiile Plenului CES

Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Economic și Social și are următoarele atribuții principale:

 • a) avizează proiecte de acte normative în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, pe baza proiectelor de avize elaborate, de regulă, de minim 3 comisii de specialitate. în cazul propunerilor legislative vor fi luate în discuție cele înaintate către Consiliul Economic și Social de către secretarul general al Camerei Deputaților/Senat. În cazul proiectelor de acte normative elaborate de Guvern vor fi luate în discuție cele care au parcurs circuitul avizării interministeriale prevăzut de Hotărârea de Guvern nr. 561/2009. În cazul proiectelor de acte normative care nu îndeplinesc cerințele de mai sus, acestea vor fi returnate inițiatorului de către Plen;
 • b) alege, la propunerea părților, președintele;
 • c) validează câte un vicepreședinte și câte un membru al Biroului Executiv, propuși de fiecare parte;
 • d) adoptă și modifică Regulamentul propriu de organizare și funcționare;
 • e) stabilește componența comisiilor de specialitate permanente;
 • f) aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri și cheltuieli, precum și raportul privind execuția bugetară;
 • g) dezbate și adoptă proiectele de avize/ho târâri cu privire la proiectele de acte normative elaborate de comisiile de specialitate;
 • h) numește secretarul general al Consiliului Economic și Social;
 • i) elaborează, dezbate și adoptă proiectele de documente (puncte de vedere, recomandări, rapoarte, studii, analize) elaborate, din proprie inițiativă, de Consiliul Economic și Social, potrivit strategiei și a programului său anual de acțiuni;
 • j) dezbate și adoptă hotărâri în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Economic și Social, cu respectarea prezentului Regulament de Organizare și Funcționare;
 • k) aprobă organigrama și statul de funcții ale Secretariatului tehnic al Consiliului Economic și Social, la propunerea secretarului general, cu avizul Biroului Executiv;
 • l) aprobă hotărârile Biroului Executiv asupra oricăror altor probleme care au necesitat o rezolvare urgentă până la desfășurarea primei ședințe a Plenului;
 • m) adoptă orice alte hotărâri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Consiliului Economic și Social;
 • n) aprobă nominalizarea persoanelor propuse de partenerii sociali pentru a fi numite de ministrul Justiției în funcția de asistenți judiciari;
 • o) aprobă bugetul necesar realizării unor analize și studii în domeniul economico-social.

Parteneri