Data modificării:

Plenul CES

Reprezentanţi ai Structurilor Asociative ale Societăţii Civile

Bololoi Daniela-Doina
Bololoi Daniela-Doina
Membru BEX
Botez Andrei-Robert
Botez Andrei-Robert
Membru
Radu Adriana
Radu Adriana
Membru
Sava Mădălina-Ioana
Sava Mădălina-Ioana
Membru
Teisanu Ștefan
Teișanu Ștefan
Membru

Principalele atribuţii principale ale Plenului CES

Plenul are următoarele atribuţii principale:
  • avizează proiecte de acte normative;
  • alege, la propunerea părţilor, preşedintele;
  • validează câte un vicepreşedinte propus de fiecare parte şi pe membrii biroului executiv, de asemenea propuşi câte unul de fiecare parte;
  • adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
  • stabileşte componenţa comisiilor de specialitate permanente;
  • aprobă proiectul propriu al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind execuţia bugetară;
  • dezbate şi adoptă propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate;
  • numeşte secretarul general al Consiliului Economic şi Social.
Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, în sesiuni ordinare la convocarea preşedintelui. Plenul se întruneşte şi în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor. Detalii cu privire la atribuţiile Plenului puteti obţine consultand Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic si Social, publicat în secţiunea Documente constitutive.

Parteneri