Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizează problemele specifice domeniilor de activitate pentru care sunt constituite şi care propun plenului măsuri de soluţionare a acestora.

În cadrul comisiilor de specialitate sunt analizate proiectele de acte normative înaintate de iniţiatori şi sunt elaborate proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii Plenului Consiliului Economic şi Social.

În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau comisii de specialitate temporare.

Comisiile de specialitate permanente

Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)

Ianc Petru
Ianc Petru
Ungureanu Diana
Ungureanu Diana
Gal Claudiu-Lucian
Gal Claudiu-Lucian
Rusu Sabin
Rusu Sabin
Hadăr Anton
Hadăr Anton
Constantinescu Amelia-Maria
Constantinescu Amelia-Maria

Rovinaru Flavius-Ioan
Ciobanu Carmen-Daniela
Ciobanu Carmen-Daniela

Baraghin Cristina

Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)

Câmpeanu Mihnea
Câmpeanu Mihnea
Mihai Alina-Roxana
Mihai Alina-Roxana
Negrău Relu-Dorin
Negrău Relu-Dorin
Codreanu Adrian
Codreanu Adrian
Stoica Ioana
Stoica Ioana
Buhuceanu Florin
Buhuceanu Florin
Mototolea Marius
Mototolea Marius
Drăghici Daniela
Drăghici Daniela

Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3)


Burlacu Mircea

Predică Marius-Gabriel
Pope Iulian
Pope Iulian
Păculea Adrian
Păculea Adrian
Crișu Georgeta
Crișu Georgeta
Bohuș Victor
Bohuș Victor
Ianoș Radu-Alexandru
Ianoș Radu-Alexandru

Bica Elena-Cerasela

Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4)


Sbera Ioan

Ichim Costel
Istrate Florin
Istrate Florin
Izzi Cristina-Marilena
Izzi Cristina-Marilena
Filip Valentin-Ciprian
Filip Valentin-Ciprian

Stoican Gheorghe-Florin
Coșuleanu Andrei
Coșuleanu Andrei

Dindirică Maria

Neagu Ioan-Liviu

Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5)


Meriacri Mircea

Andreica Dorel-Cosmin

Popa Maria
Popa-Stavri Cornelia
Popa-Stavri Cornelia
Cherecheș Vlad-Dan
Cherecheș Vlad-Dan
Zbranca Maria-Rarița
Zbranca Maria-Rarița

Zalomir Andreea

Rednic Beatrice

Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6)

Voicu Cătălina-Nicoleta
Voicu Cătălina-Nicoleta

Diaconu Bogdana
Negru Iulian
Negru Iulian
poză
Croitoru Ligia

Sigmund Magdalena
Cherecheș Iulia-Diana
Cherecheș Iulia-Diana
Popa Alexandru-Sergiu
Popa Alexandru-Sergiu
Jiglău-Labuneț George Iulian
Jiglău-Labuneț George-Iulian

Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7)

Hainăroșie Iulia-Georgiana
Hainăroșie Iulia-Georgiana
Mărginean Anca
Mărginean Anca
Soare Constantin-Mihail
Soare Constantin-Mihail

Dună Sanda-Mihaela

Țiplea Mihai

Vasile Elena-Mădălina

Ghiurcă Cristian-Alexandru

Grigoraș Mihaela-Cristina
Vulcu Codruța
Vulcu Codruța

Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8)

Pătruțescu Florian
Pătruțescu Florian
poză
Cristof Elisabeta-Camelia
Mureșanu Mircea
Mureșanu Mircea

Dorobanțu Tudor
Stan Delia-Elena
Stan Delia-Elena
Nimerenco Ina
Nimerenco Ina

Bauer Ioana

Măntescu Iulică

Cuciureanu Ionela

Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9)

Badea Gabriel
Badea Gabriel

Hotăranu Adelina-Cecilia
Bistriceanu Mariana-Aurelia
Bistriceanu Mariana-Aurelia
Demian Vasile-Sorin
Demian Vasile-Sorin
Zlat Alexandru-Mihai
Zlat Alexandru-Mihai
Munteanu Mihaela-Steliana
Munteanu Mihaela-Steliana
Colan Cristian-Ionuț
Colan Cristian-Ionuț
Fejes Zoltan-Levente
Fejes Zoltan-Levente

Covrig Raluca-Alexandra
  1. Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1);
  2. Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2);
  3. Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3);
  4. Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4);
  5. Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5);
  6. Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6);
  7. Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7);
  8. Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8);
  9. Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9).

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate