Data modificării:

Organizarea CES

Organizarea CES

Organizarea CES

Consiliul Economic și Social este instituţie publică de interes național, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului tripartit la nivel național dintre organizațiile patronale, organizațiile sindicale și reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ai societății civile
Consiliul Economic şi Social este organism consultativ al Parlamentului şi al Guvernului României în domeniile de specialitate stabilite prin Legea nr. 248/2013. Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative iniţiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputaţilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative.

Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt:
 • politicile economice;
 • politicile financiare şi fiscale;
 • relaţiile de muncă, protecţia socială şi politicile salariale;
 • agricultură, dezvoltare rurală şi protecţia mediului;
 • protecţia consumatorului şi concurenţă loială;
 • cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente;
 • drepturi şi libertăţi ale asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale;
 • politicile în domeniul sănătăţii;
 • politicile în domeniul educaţiei, cercetării şi culturii.

Consiliul Economic şi Social exercită următoarele atribuţii:
 1. avizează proiectele de acte normative din domeniile de specialitate prevăzute la art. 2 alin. (2), iniţiate de Guvern, precum şi propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor, invitând iniţiatorii la dezbaterea actelor normative;
 2. elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din propria iniţiativă, analize şi studii privind realităţile economice şi sociale;
 3. semnalează Guvernului sau Parlamentului apariţia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative;
 4. analizează cauzele stărilor conflictuale apărute la nivel naţional sau de ramura şi face propuneri de rezolvare a acestora în interes naţional;
 5. elaborează, la solicitarea Guvernului, a Parlamentului sau din proprie iniţiativă, analize şi studii privind realităţile economice şi sociale;
 6. semnalează Guvernului sau Parlamentului apariţia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative;
 7. urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din Convenţia nr. 144/1976 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privitoare la consultările tripartite destinate să promoveze aplicarea normelor internaţionale ale muncii, adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva, ratificată de România prin Legea nr. 96/1992.

Parteneri