Update date:

2017 Annual Meeting of the Presidents and Secretaries-General of ESCs

2017 Annual Meeting of the Presidents and Secretaries-General of ESCs

A delegation representing the Economic and Social Council of Romania, formed of Messrs. Dragoș Mihalache, Vice-President, Marin Suliman, Secretary-General, and Ms. Eugenia Ștefănescu, Head of the International and Public Relations Department, participated in the Annual Meeting of the Presidents And Secretaries-General of the Economic and Social Councils of the EU Member States and the European Economic and Social Committee that took place in Malta on 22 and 23 June, 2017.

Participation of the Romanian ESC in the Annual Meeting of the Presidents and Secretaries-General of the Economic and Social Councils of the member states of the EU and of the European Economic and Social Committee
Malta, 22-23 iunie 2017

Participarea CES 2017
Evenimentul a fost organizat de Consiliul pentru Dezvoltare Economică și Socială din Malta și de Comitetul Economic și Social European.

La reuniune au participat președinți, secretari generali și membri din conducerea majorității consiliilor economice și sociale și a instituțiilor similare din statele membre ale UE și, desigur, conducerea și reprezentanți ai Secretariatului Comitetului Economic și Social European.

Tema principală de discuții a fost: ”Către o piață a muncii echitabilă și incluzivă în contextul mobilității în interiorul UE”.
În prima zi a reuniunii, pe lângă urările de bun venit pe teritoriul Maltei și de succes în desfășurarea lucrărilor, discursurile au cuprins și referiri la aspecte legate de degradarea situației locurilor de muncă în Europa, șomajul în rândul tinerilor, necesitatea consolidării dialogului social și a stabilirii unor strategii de eradicare a sărăciei și a unor investiții mai mari în educație, găsirea unor căi de îmbunătățire a pieței muncii prin consultări cu partenerii sociali, dobândirea unei piețe a forței de muncă echitabile și incluzive, în contextul mobilității în interiorul UE.

Au urmat discuții la care au participat toți cei prezenți și în care au fost menționate importanța dialogului social, necesitatea distribuirii echilibrate a profiturilor, existența unei Europe cu două viteze, a diviziunii între state și regiuni, necesitatea trecerii de la teorii la fapte concrete, creșterea stabilității ocupării forței de muncă și adecvarea veniturilor, accesul la piața forței de muncă în condiții de egalitate, îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea personală, sprijinul echitabil acordat în contextul tranzițiilor de pe piața forței de muncă și al mobilității generate de acestea, investiții sociale în capitalul uman și servicii de asistență pe piața forței de muncă, etc.

Din partea instituției noastre a luat cuvântul domnul Dragoș Mihalache care a vorbit despre mobilitatea forței de muncă și despre modul în care marile companii influențează piața muncii.

La a doua rundă de discuții, dezbaterile au subliniat necesitatea existenței unei viziuni mai clare asupra direcției către care se îndreaptă Europa, referitoare la adoptarea unor măsuri de însoțire socială și de tranziție, la creșterea responsabilității întreprinderilor, dar și la promovarea pe piața muncii a femeilor și a tinerilor, precum și la protejarea familiilor monoparentale.

Vineri, 23 iunie, lucrările au cuprins două sesiuni și s-au axat din nou pe problemele economice și sociale ale CES-urilor care au luat cuvântul.

Intervenția CES-ului din România a fost susținută de domnul Dragoș Mihalache, șeful delegației, care, pe lângă mulțumirile adresate celor care au organizat în mod excepțional întâlnirea din Malta, s-a referit, în principal, la noile măsuri avute în vedere de Guvernul român referitoare la creșterea indemnizației pentru concediul de maternitate, creșterea salariilor bugetare, precum și a pensiilor, creșterea salariului minim, obligativitatea reangajării femeilor după încheierea concediului maternal, etc.

De asemenea, a fost menționat și faptul că CES România urmează să preia președinția AICESIS pentru mandatul 2017-2019.

La finalul discuțiilor s-a stabilit ca următoarea Reuniune anuală a președinților și secretarilor generali ai CES-urilor europene și CESE să aibă loc în 2018 în Slovacia.

Au fost adoptate și concluziile finale ale reuniunii, aprobate în unanimitate de toți cei prezenți.

Partner