Update date:

2018 Annual Meeting of the Presidents and Secretaries-General of ESCs

2018 Annual Meeting of the Presidents and Secretaries-General of ESCs

The Economic and Social Council of Slovakia and the European Economic and Social Committee (EESC) jointly organized the Annual Meeting of the Presidents and Secretaries-General of the National ESCs of the EU and the EESC, which took place this year on 14 and 15 June 2018 in Bratislava, Slovakia.

Participation of the ESC of Romania in the Annual Meeting of the Presidents and Secretaries-General of the National ESCs of the EU and the EESC
14-15 June 2018
Bratislava, Slovakia

Participarea CES 2018
The event was attended by a delegation of the Romanian ESC composed of Messrs. Iacob Baciu, ESC President, Marin Suliman, Secretary-General, and Ms. Eugenia Ștefănescu, Head of the International Relations and Public Relations Department.

Tema principală de discuție a fost „Viitorul Europei”.

La eveniment au fost reprezentate 16 CES-uri și au participat 45 de persoane.

În deschidere au luat cuvântul domnii Jozef Kollár, președinte CES Slovacia, Luca Jahier, președinte CESE, Ján Richter, ministrul Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei, și Juraj Sipko, membru al CESE și membru al CES Slovacia, care au adresat cuvinte de bun venit și au făcut o introducere în tematica discutată.

În cuvântul său, președintele Luca Jahier a arătat că 2018 este un an în care expresia „Viitorul Europei” a fost mai prezentă decât în orice alt moment de la semnarea Tratatului de la Roma. Din punctul său de vedere, progresul și planificarea sunt mereu necesare într-un mediu complex cum este Uniunea Europeană, dar schimbările - politice, economice, sociale, de mediu, tehnologice și geopolitice - care au apărut în epoca actuală au creat nevoia unei profunde și ample examinări a ceea ce ar trebui să fie viitorul Europei, al UE, și a modalităților de a-l edifica.
Participarea CES 2018
În cele două zile de reuniune, toate CES-urile prezente au avut intervenții legate de tema principală de discuții, urmate de dezbateri. Punctul de vedere al CES România a fost exprimat de domnul președinte Iacob Baciu.

Președintele Iacob Baciu a avut o intervenție în cea de a doua zi a reuniunii, în care a arătat că viitorul Europei constituie una din preocupările majore ale CES-ului român. CES este interesat de dimensiunea socială a Europei, pe care o consideră esențială în condițiile create de globalizare și noile tehnologii, în principal digitalizarea, de problemele referitoare la extinderea UE, aprofundarea uniunii economice și monetare, viitorul buget al UE și/sau provocările globalizării, care urmează a fi implementate prin acte normative la nivel național. Securitatea frontierelor UE, migrația necontrolată și terorismul sunt probleme de o importanță deosebită pentru societate, pentru România, ca țară la granița estică a UE.

CES România și-a exprimat speranța că Ucraina și Republica Moldova se vor alătura celor 27 de țări ale Uniunii Europene. CES România este implicat și va continua să se implice în toate aceste probleme ale UE, nu numai prin avizarea actelor normative specifice, dar și prin acțiuni de informare și sensibilizare a cetățenilor. CES România se va implica puternic în dezbaterile generate de Carta albă privind viitorul Uniunii Europene, nu numai în contextul interesului național, ca țară membră a Uniunii Europene, dar și prin prisma angajamentelor internaționale, pe care ni le-am asumat față de organizațiile similare cu care conlucrăm, mai ales în domeniul digitalizării, al măsurilor efective de creșterea integrării tineretului în piața muncii.

În discursul său, președintele Iacob Baciu a abordat și aspecte legate de progresele făcute de țara noastră pentru a stopa exodul tinerilor bine pregătiți, al medicilor în special, cărora li s-au mărit în mod semnificativ veniturile pentru a rămâne să profeseze în țară.

În cursul primei zile a lucrărilor, domnul președinte Iacob Baciu a avut o întâlnire de o oră cu președintele CESE, dl Luca Jahier, în cursul căreia au fost discutate posibilitățile de continuare și dezvoltare a relațiilor atât dintre CES România și CESE, mai ales în contextul preluării președinției Consiliului Europei de către România în prima jumătate a anului 2019, cât și dintre CESE și AICESIS, care, sub președinția CES România dorește să reia bunele relații dintre cele două organizații.

Partner