Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2011-01-20

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2011-01-20

Ordinea de zi din 20.01.2011

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului CES din 28.10.2010
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei BEx CES din data de 18.11.2010
3. Hotărârea Guvernului 858/2010, privind numirea reprezentanţilor Guvernului în CES
3.1. Validarea ca membru Plen a domnului Karoly BORBELY (Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri), fiind înlocuită d-na Irinel CRISTU.
4. Hotărârea nr. 1285 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul Economic şi Social.
4.1. Validarea ca membru al Plenului CES, a domnului Dan-Tudor LAZĂR (Secretar de Stat Ministerul Finanţelor Publice), fiind înlocuit domnul Alexandru NAZARE
5. Desemnarea membrilor Biroului Executiv al CES, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin (2) şi (4) din ROF CES
5.1. Validarea ca membru al Bex CES, a domnului Ion SAMOILĂ (nominalizare CNSLR FRĂţIA)
6. Validarea ca membru Plen a domnului ştefan TEOROC, reprezentant BNS, fiind înlocuit dl Dănuţ CHELARU
7. Demisia domnului Virgil POPA-reprezentant CONPIROM, din Plenul CES
8. Validarea ca membru Plen a domnului Constantin DUMITRU, reprezentant CONPIROM, fiind înlocuit dl Virgil POPA
9. Validarea d-nei Carmen STĂNESCU - vicepreşedinte federaţia sindicală PUBLISIND, ca membru titular în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale şi de venituri, fiind înlocuită d-ra Steluţa ENACHE (nominalizare BNS)
10. Nota Serviciului juridic al ST-CES referitoare la propunerea CSDR de nominalizare a doamnei NEAGU Carmen Emiliana, pentru postul de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
11. Avizarea proiectelor de acte normative:
11.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social (b 674/15.11.2010)
11.2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (b 792/14.12.2010).
11.3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare (b 794/15.12.2010).
11.4. Propunere legislativă privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Siseşti” - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov (b 799/16.12.2010).
11.5. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.
12. Vizita Preşedintelui Comitetului Economic şi Social European, domnul Staffan Nilsson, la Consiliul Economic şi Social-România.
13. Solicitarea Ministerului Finanţelor Publice de nominalizare a reprezentanţilor Consiliului Economic şi Social în comitetul de Monitorizare pentru Programul de Cooperare Elveţiano-Român.
14. Raport anual, privind activitatea de Audit Public Intern pe anul 2010.
15. Propunerea UNPR privind candidatura doamnei BASCHINOS MIHAELA AURA pentru ocuparea postului de asistent judiciar la Tribunalul Constanţa.
16. Diverse.
16.1. Notă cu privire la participarea CES la Seminarul ofiţerilor de presa, care va avea loc la Bruxelles, în perioada 27-28 ianuarie 2011
16.2. Protocolul încheiat între CES şi Consiliul Superior al Magistraturii.

Tags