Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2011-04-14

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2011-04-14

Ordinea de zi din 14.04.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 31.03.2011, 14.04.2001 şi aprobarea deciziilor BEx.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.03.2011.
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei BEx. din data de 31.03.2011.
4. Validarea ca membru Plen a dlui Karoly BORBELY (Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri), fiind înlocuită dna Irinel CRISTU.
5. Validarea ca membru Plen a dlui ştefan TEOROC, reprezentant BNS, fiind înlocuit dl Dănuţ CHELARU.
6. Validarea dlui Severel Simion HĂNCESCU, reprezentant CSDR, ca membru titular în Comisia pentru învăţământ, cercetare şi cultură, fiind înlocuită dna Maria Cornelia BECIC.
7. Notă cu privire la propunerile pentru Protocolul de Acord CNEL Italia - CES România, care va fi semnat la data de 5 mai 2011, în cadrul şedinţei Plenului.
8. Notă cu privire la participarea la Reuniunea anuală a Secretarilor generali din Uniunea Europeană, Haga, 12 - 13 mai 2011.
9. Avizarea proiectelor de acte normative:
9.1. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (b 158/17.03.2011).
9.2. Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională (plx 67/2.03.2011)
9.3. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională (plx 172/6.04.2011).
9.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea nr. 208/1997, privind cantinele de ajutor social (b 171/23.03.2011).
9.5. Propunere legislativă pentru modificarea art. 259 din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii (b197/1.04.2011).
9.6. Proiect de Hotărâre de Guvern privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
9.7. Proiect de Lege a asistenţei sociale.
10. Diverse
10.1. Informare cu privire la situaţia şedinţelor Plenului CES (01.01.2011 - 07.04.2011)
10.2. Informare cu privire la vizita delegaţiei tripartite a Comisiei Naţionale pentru Consultări Tripartite şi Negociere Colectivă din Republica Moldova.
10.3. Informare cu privire la apelul la candidatura Consiliului de Administraţie AICESIS, pentru perioada 2011-2013.