Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2011-05-12

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2011-05-12

Ordinea de zi din 12.05.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.05.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei BEx din data de 28.05.2011
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului din data de 28.05.2011
4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei festive a Plenului din data de 05.05.2011
5. Nota Secretarului general cu privire la necesitatea realizării unor studii şi planuri de acţiune privind dezvoltarea CES
6. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la cea de a 12-a Reuniune Internaţională a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare şi Adunarea Generală a AICESIS
7. Avizarea proiectelor de acte normative:
7.1. Proiect de Hotărâre de Guvern privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor
7.2. Proiect de Hotărâre de Guvern privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
7.3. Propunere legislativă pentru combaterea sărăciei extreme şi prevenirea unei catastrofe sociale (b 209/07.04.2011)
7.4. Propunere legislativă privind aplicarea unor drepturi ale personalului diplomatic şi consular (b 217/12.04.2011)
7.5. Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 224/14.04.2011)
7.6. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 229/20.04.2011)
7.7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională (pl-x 209/2.05.2011)
8. Diverse
8.1. Informare cu privire la situaţia şedinţelor Plenului (1.01.2011 - 28.04.2011)
8.2. Nota U.G.I.R.-1903 prin care se aduce la cunoştinţa Consiliului Economic şi Social că d-l. Ioan CORÂCI a fost demis din funcţia de preşedinte a acestei Confederaţii patronale.