Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2011-08-11

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2011-08-11

Ordinea de zi din 11.08.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 11.08.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului C.E.S. din data de 04.08.2011
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiectul Legii pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
3.2. Proiectul Legii pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale
3.3. Proiectul Legii privind executarea pedepselor, măsurilor educative şi a altor măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, neprivative de libertate
3.4. Proiectul Legii privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
3.5. Proiectul Legii privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
4. Aprobarea propunerilor de modificare şi completare a R.O.F. C.E.S.
5. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea C.E.S. România la audierea cu tema: „Actul privind piaţa unică-este momentul să trecem la fapte! Priorităţile societăţii civile organizate din România”
6. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind Protocolul de Acord între C.E.S. România şi C.E.S - urile şi instituţiile similare din Federaţia Rusă, Republica Chineză şi Israel
7. Diverse.