Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2011-09-01

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2011-09-01

Ordinea de zi din 01.09.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 01.09.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului din data de 11.08.2011
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului din data de 18.08.2011 (Plen nestatutar)
4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului din data de 25.08.2011 (Plen nestatutar)
5. Validarea ca membru al Plenului a domnului Marin GRUIA din partea C.N.S. Cartel “ALFA” fiind înlocuit domnul Bogdan Iuliu HOSSU
6. Aprobarea candidaturii d-lui CĂLIN Florin, propus de U.G.I.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
7. Nota Serviciului juridic cu privire la interpretarea art. 100, alin. (1) din Legea nr. 62/2011
8. Avizarea proiectelor de acte normative:
8.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată
8.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
8.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind abrogarea şi modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
8.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative
8.5. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
8.6. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare
8.7. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată
8.8. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
8.9. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
8.10. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
8.11. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, precum şi a altor acte normative incidente în vederea realizării unor corelări
8.12. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari "Coşul de solidaritate"
8.13. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă”-S.A. prin vânzarea unui pachet reprezentând 20% din capitalul social şi a mandatului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru realizarea acesteia
9. Aprobarea propunerilor de modificare şi completare a R.O.F. C.E.S.
10. Nota Direcţiei Economice privind aprobarea bugetului rectificat conform O.G. nr. 10/2011
11. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea C.E.S. România la audierea cu tema: „Actul privind piaţa unică-este momentul să trecem la fapte! Priorităţile societăţii civile organizate din România”
12. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind Protocolul de Acord între C.E.S. România şi C.E.S - urile şi instituţiile similare din Federaţia Rusă, Republica Chineză şi Israel
13. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la mulţumirile adresate de preşedintele C.E.S. din Benin preşedinţilor C.E.S.-urilor membre ale U.C.E.S.I.F., cu prilejul numirii sale în funcţia de preşedinte al U.C.E.S.I.F.
14. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la mulţumirile adresate de preşedintele A.I.C.E.S.I.S. preşedinţilor C.E.S.-urilor şi instituţiilor similare, membre ale A.I.C.E.S.I.S., cu prilejul numirii sale în funcţia de preşedinte al A.I.C.E.S.I.S.
15. Nota Biroului Resurse Umane referitoare la transformarea postului de expert I în expert IA
16. Diverse.