Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2011-09-08

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2011-09-08

Ordinea de zi din 08.09.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 08.09.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
3. Aprobarea candidaturii d-lui CĂLIN Florin, propus de U.G.I.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale
4.2. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
5. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la invitaţia adresată C.E.S. România de a participa la Reuniunea Anuală a Preşedinţilor şi Secretarilor Generali ai Consiliilor Economice şi Sociale (CES) din Statele Membre ale UE şi ai Comitetului Economic şi Social European (CESE), Haga 9-10 noiembrie 2011
6. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la Reuniunea Biroului UCESIF-Maroc, 26 - 27 septembrie 2011
7. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la premiul CESE 2011 pentru societatea civilă
8. Diverse.