Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2011-10-06

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2011-10-06

Ordinea de zi din 06.10.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
2. Informare privind şedinţele Plenului din: 08.09.2011, 15.09.2011, 22.09.2011 şi 26.09.2011 (şedinţe nestatutare)
3. Nota Serviciului Juridic privind propunerea de modificarea a alin. (2) al art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale
4.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
4.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei 1 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003
4.4. Propunere legislativă pentru modificarea art. 237, alin. (1), litera m) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b 387/29.06.2011)
4.5. Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (b 445/07.09.2011) Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
4.6. Propunere legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 77 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
4.7. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al articolului 62 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 461/19.09.2011)
4.8. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
4.9. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 1/5.01.2011 privind educaţia Naţională (plx 529/21.09.2011)
5. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la premiul CESE 2011 pentru societatea civilă
6. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la invitaţia adresată CES România de a participa la Reuniunea Anuală a Preşedinţilor şi Secretarilor Generali ai Consiliilor Economice şi Sociale (CES) din Statele Membre ale UE şi ai Comitetului Economic şi Social European (CESE), Haga, 9-10 noiembrie 2011
7. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind vizita domnului Staffan NILSSON, preşedintele Comitetului economic şi Social European, la C.E.S. România, în data de 6 octombrie 2011
8. Diverse.