Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2011-10-20

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2011-10-20

Ordinea de zi din 20.10.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 20.10.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
3. Informare privind şedinţele Plenului din: 08.09.2011, 15.09.2011, 22.09.2011, 26.09.2011, 06.10.2011 şi 13.10.2011 (şedinţe nestatutare)
4. Nota Serviciului Juridic privind propunerea de modificarea a alin. (2) al art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale
5.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului
5.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei 1 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003
5.4. Propunere legislativă pentru modificarea art. 237, alin. (1), litera m) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b 387/29.06.2011)
5.5. Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (b 445/07.09.2011)
5.6. Proiect de Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
5.7. Propunere legislativă privind modificarea alineatului (1) al articolului 77 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
5.8. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al articolului 62 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 461/19.09.2011)
5.9. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
5.10. Proiect de Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 1/5.01.2011 privind educaţia Naţională (plx 529/21.09.2011)
5.11. Propunere legislativă privind protecţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi temporar în străinătate. (b 495/04.10.2011)
5.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională. (b 501/05.10.2011
5.13. Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr. IV din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. (b 484/30.09.2011)
5.14. Propunere legislativă pentru abrogarea Cap. IV (art. 17-26) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (b 502/05.10.2011
6. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la invitaţia adresată CES România de a participa la Reuniunea Anuală a Preşedinţilor şi Secretarilor Generali ai Consiliilor Economice şi Sociale (CES) din Statele Membre ale UE şi ai Comitetului Economic şi Social European (CESE), Haga 9-10 noiembrie 2011
7. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea CES România la cea de a 6-a reuniune a Comitetului director „Europa 2020”
8. Notă Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea CES la Seminarul mass-media al societăţii civile, 24-25 noiembrie 2011, Cracovia-Polonia
9. Diverse.