Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2012-01-05

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2012-01-05

Ordinea de zi din 05.01.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.01.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
3. Informare privind şedinţa Plenului din 15.12.2011 (şedinţă nestatutară)
4. Nota Serviciului Juridic privind propunerea de modificare a alin. (2) al art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare şi a art. 7 din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 30.12.2011) (NOTĂ COMISIE-şEDINţĂ NESTATUTARĂ);
5.2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 65, alineatul (4) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare (b 661/06.12.2011) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 27.12.2011) (NOTĂ COMISIE-şEDINţĂ NESTATUTARĂ);
5.3. Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea statului a activelor fondurilor de pensii private şi abrogarea Legii nr. 411 din 18/10/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (b 678/13.12.2011) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.01.2012) (NOTĂ COMISIE-şEDINţĂ NESTATUTARĂ);
5.4. Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011(plx. 783/22.12.2011) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 06.01.2012) (NOTĂ COMISIE-şEDINţĂ NESTATUTARĂ).
6. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
7. Nota Serviciului Juridic privind propunerea M.M.F.P.S. de nominalizare a d-lui Ion Gibescu ca membru titular în cadrul Comisiei pentru relaţii de muncă şi politică salarială, fiind înlocuit dl. Florian Stamate
8. Diverse.