Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2012-05-10

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2012-05-10

Ordinea de zi din 10.05.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 10.05.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 03.05.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 14.05.2012)
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
7. Diverse