Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2012-06-14

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2012-06-14

Ordinea de zi din 14.06.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 14.06.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 07.06.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
5. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
6. Aprobarea candidaturii dnei POPESCU Elena Mihaela, propusă de BNS pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brăila
7. Diverse
7.1. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea instituţiei noastre la Adunarea Generală şi Consiliul de Administraţie ale AICESIS, Rio de Janeiro, 13, 14, şi 15 iunie 2012
7.2. Nota dlui Ion STĂNCIULESCU referitoare la propunerile de modificare a Legii privind Consiliul Economic şi Social