Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2012-08-02

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2012-08-02

Ordinea de zi din 02.08.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 02.08.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 26.07.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.08.2012)
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
7. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care se solicită desemnarea unor reprezentanţi care să facă parte din Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială, precum şi din grupurile de lucru corespunzătoare tematicilor stabilite în cadrul acestui comitet
8. Diverse