Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2012-09-27

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2012-09-27

Ordinea de zi din 27.09.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 27.09.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 20.09.2012 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă”-S.A. şi a mandatului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru implementarea acesteia (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 03.10.2012)
6. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
7. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
8. Diverse