Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2012-10-08

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2012-10-08

Ordinea de zi din 08.10.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 04.10.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 27.09.2012 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b288/19.09.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 08.10.2012)
5.2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 268 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri sociale (b293/19.09.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 08.10.2012)
6. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
7. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
8. Nota de informare a Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la crearea, în cadrul AICESIS, a Forum-ului Mondial de Afaceri (FMA);
9. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea la cel de al 6-lea Seminar mass-media, 11-12 octombrie, Nicosia, Cipru;
10. Nota de informare a Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea instituţiei noastre la conferinţa "Step up for a stronger Europe - Păşind către o Europă mai puternică - Societatea civilă: partener cu drepturi depline în cadrul Strategiei 2020", Bruxelles, 25 septembrie 2012;
11. Diverse