Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2012-11-15

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2012-11-15

Ordinea de zi din 15.11.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 15.11.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 06.11.2012 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 21.11.2012)
6. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
7. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
8. Aprobarea Raportului de activitate al CES pe anul 2011
9. Nota Direcţiei Avizare privind propunerea C.N.S. Cartel Alfa pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Maramureş
10. Adresa CES către Ministerul Finanţelor Publice cu privire la solicitarea de redistribuire a unor sume, precum şi răspunsul la aceasta
11. Diverse
11.1. Concluziile reuniunii din data de 2.11.2012 a Comitetului Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP)