Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2012-12-06

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2012-12-06

Ordinea de zi din 06.12.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 06.12.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 29.11.2012 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.11.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
6.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 10.12.2012)
7. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
8. Nota Direcției Avizare privind propunerea C.N.S.L.R. FRĂȚIA pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bihor
9. Adresa C.S.D.R. nr. 107/01.10.2012 privind propunerea de modificare a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al Comisiilor de specialitate ale C.E.S. şi Nota Direcţiei Avizare referitoare la această propunere
10. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea instituției noastre la Consiliul de Administrație și Adunarea Generală-UCESIF -, Rabat, 17 decembrie 2012
11. Diverse