Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2012-12-20

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2012-12-20

Ordinea de zi din 20.12.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 20.12.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.12.2012
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2012 privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 şi pentru aprobarea actelor adiţionale nr. 1 pe anul 2012 la contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 20.12.2012) NOTĂ şEDINţĂ FĂRĂ CVORUM-PROPUNERE DE AVIZ FAVORABIL
3.2. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 07.01.2013) NOTĂ şEDINţĂ FĂRĂ CVORUM-PROPUNERE DE AVIZ FAVORABIL şI PROPUNERE DE MODIFICARE
4. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
5. Adresa C.S.D.R. nr. 107/01.10.2012 privind propunerea de modificare a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al Comisiilor de specialitate ale C.E.S. şi Nota Direcţiei Avizare referitoare la această propunere
6. Diverse