Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2013-02-12

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2013-02-12

Ordinea de zi din 12.02.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.02.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 07.02.2013
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. şi a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 12.02.2013)
3.2. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sanitar (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 15.02.2013)
4. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului C.E.S. al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului C.E.S. a dlui Petre Marian MILUȚ
5. Nota Direcţiei Avizare privind propunerea doamnei Mihaela Virginia CONDURAT din partea C.N.I.P.M.M.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
6. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea C.E.S. România la Reuniunea Anuală a Secretarilor Generali ai C.E.S-urilor din statele membre ale U.E. şi C.E.S.E., 25-25 aprilie 2013, Atena, Grecia
7. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea C.E.S. România la ceremonia de învestire a domnului Henri MALOSSE în funcţia de preşedinte al Comitetului Economic şi Social European pentru perioada 2013-2015, 18 aprilie 2013, Parlamentul European, Bruxelles
8. Diverse