Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2013-04-18

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2013-04-18

Ordinea de zi din 18.04.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 18.04.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.03.2013
3. Informare privind şedinţa Plenului din data de 11.04.2013 (şedinţă fără cvorum)
4. Validarea domnului Ion HOMOȘ nominalizat de Confederația Națională Sindicală “Cartel Alfa” ca membru al Comisiei pentru protecția socială și ocrotirea sănătății din cadrul C.E.S., fiind înlocuit domnul Adrian COJOCARU
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă privind constituirea și funcționarea infrastructurilor de afaceri (b 167/02.04.2013 ) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.04.2013)
5.2. Propunere legislativă privind proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b 169/02.04.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.04.2013)
5.3. Propunere legislativă privind abrogarea Legii 220/2011 și modificarea Legii 95/2006 (b 174/02.04.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.04.2013)
5.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (b 176/03.04.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 24.04.2013)
6. Nota Serviciului Juridic referitoare la propunerea de modificare a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Economic şi Social
7. Aprobarea candidaturii doamnei STANCIU Alis Emilia propusă de U.G.I.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
8. Aprobarea candidaturii doamnei ANĂSTĂSOAI Simona-Lili-Mariana propusă de C.S.D.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ialomiţa
9. Diverse