Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2013-06-21

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2013-06-21

Ordinea de zi din 21.06.2013 ora 12:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 21.06.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Validarea domnului MĂNTESCU Iulian, ca reprezentant al C.N.S. Cartel Alfa în Plenul C.E.S., fiind astfel înlocuită doamna VELEANU Ramona Mercedes
3. Validarea domnului FEURDEAN Ioan, nominalizat de C.N.S. Cartel Alfa ca membru titular al Comisiei pentru relațiile de muncă și politică salarială din cadrul C.E.S., fiind astfel înlocuit domnul DANDEA Petru Sorin
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare (pl-x 198/10.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 20.06.2013)
4.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 58 alin.(4) din Lega educației naționale nr. 1/2011 (pl-x 199/10.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 20.06.2013) 4.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (pl-x 200/10.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 20.06.2013)
4.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 62 din 10 mai 2011 a dialogului social-republicată (b 318/27.05.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 18.06.2013)
4.5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (b 366/06.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.06.2013)
4.6. Propunere legislativă privind facilitățile acordate șomerilor pentru transportul intern (b 348/03.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.06.2013)
4.7. Propunere legislativă pentru modificarea alin (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii (b 349/03.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.06.2013)
4.8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b 361/05.06.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.06.2013)
4.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Naționale “Nuclearelectrica”-S.A. București, cu modificările ulterioare (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 27.06.2013)
4.10. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind taxele judiciare de timbru (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 02.07.2013)
4.11. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale precum și pentru stabilirea numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la ministere și la instituţiile şi autorităţile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 02.07.2013)
5. Aprobarea Organigramei Secretariatului Tehnic al C.E.S. şi a Statului de funcţii pe anul 2013
6. Nota Serviciului Juridic privind nominalizarea unei persoane, în vederea ocupării funcției de asistent judiciar care va împlini vârsta de pensionare în timpul mandatului
7. Aprobarea candidaturii doamnei NIȚĂ Angela Maria propusă de U.G.I.R 1903 în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Giurgiu
8. Aprobarea candidaturii doamnei VATAU Liliana Cristina propusă de U.N.P.R în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
9. Aprobarea retragerii candidaturii domnului LIXANDRU Horia Alexe propus de C.S.N. Meridian pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj, aprobat prin Hotărârea Plenului C.E.S. nr. 488/16.05.2013 și aprobarea candidaturii doamnei VELICAN Adriana Ileana propusă de C.S.N. Meridian în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
10. Aprobarea candidaturii doamnei DOSPINA Ilona - Mihaela propusă de U.G.I.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Prahova
11. Aprobarea candidaturii doamnei DRAGOMIRESCU Petronela propusă de C.N.S.L.R. Frăția în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Prahova
12. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea C.E.S. România la Adunarea Generală a UCESIF, 4-5 iulie 2013, Atena, Grecia
13. Diverse