Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2013-09-12

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2013-09-12

Ordinea de zi din 12.09.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Validarea vicepreşedintelui CES şi a unui membru BEx aparţinând părţii sindicale
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.09.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.08.2013
4. Informare privind şedinţa Plenului din data de 05.09.2013 (şedinţă fără cvorum)
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă privind protecţia întreprinzătorului din România (Pl-x nr. 248/2.09.2013)
5.2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 1 din 2011 a Educaţiei Naţionale (Pl-x 258/2.09.2013)
5.3. Propunere legislativă pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Certificarea şi Calificarea Operatorilor Economici Eligibili (Pl-x 259/2.09.2013)
5.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale (Pl-x 260/2.09.2013)
5.5. Propunere legislativă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 (Pl-x 261/2.09.2013)
5.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale (Pl-x 272/3.09.2013)
5.7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b 432/26.06.2013)
5.8. Propunere legislativă privind economia socială (b 439/26.06.2013)
5.9. Propunere legislativă privind acordarea tichetelor de rechizite şcolare (b 443/26.06.2013)
5.10. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţi (b 447/26.06.2013)
5.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (b 450/26.06.2013)
5.12. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b 454/26.06.2013)
5.13. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b 455/26.06.2013)
5.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea TITLULUI XV - "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (b 456/26.06.2013)
6. Aprobarea Strategiei CES pe termen scurt şi mediu
7. Aprobarea Raportului de activitate al CES pe anul 2012
8. Diverse
8.1. Sesizarea dlui Radu Minea cu privire la unele aspecte din nota de fundamentare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
8.2. Informare cu privire la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe de nominalizare a unui reprezentant al Consiliului Economic şi Social pentru a face parte din Grupul de lucru interministerial pentru pregătirea semestrului european (GLIPSE)