Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2014-01-23

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2014-01-23

Ordinea de zi din 23.01.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 23.01.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.01.2014
3. Validarea doamnei GRIGORESCU Sevastița, ca reprezentant al Uniunii Naționale a Cooperației Meșteșugărești în Plenul CES
4. Validarea doamnei GUNĂ Mihaela Iulia, ca reprezentant al Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți-Învățământ Preuniversitar în Plenul CES
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
6. Aprobarea bugetului CES pe anul 2014
7. Nota Secretarului general privind elaborarea de către CES în cursul anului curent a unor studii în domeniul socio-economic
8. Diverse