Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2014-05-15

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2014-05-15

Ordinea de zi din 15.05.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 15.05.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.02.2014
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.03.2014 (şedinţă fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.04.2014 (şedinţă fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.04.2014 (şedinţă fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.04.2014 (şedinţă fără cvorum)
2.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 08.05.2014 (şedinţă fără cvorum)
3. Validarea domnului ROGOJINARU Liviu, ca reprezentant al C.N.I.P.M.M.R. în Plenul CES, fiind astfel înlocuit domnul JIANU Florin
4. Validarea domnului HOMOȘ Ion, ca reprezentant al C.N.S. ”Cartel ALFA” în Plenul CES, fiind astfel înlocuit domnul HOSSU Bogdan Iuliu
5. Validarea domnului DRĂGHICESCU Dragoș Nicolae, ca reprezentant al Asociației Naționale a Tinerilor Producători Agricoli din România în noul Plen CES
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
6.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
7. Raportul Secretarului general referitor la studiile elaborate de CES în perioada 2011-2013
8. Propuneri pentru teme de studii ale CES pentru anul 2014
9. Nota Secretarului general cu privire la bugetul CES pentru anul 2014
10. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la Simpozionul Internațional ”O politică de migrație globală și comună în Europa: care sunt provocările pentru cooperarea cu țările terțe”
11. Aprobarea candidaturii doamnei GLINȚĂ Gabriela, propusă de U.G.I.R.-1903, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
12. Aprobarea bugetului alocat desfășurării Adunării Generale a AICESIS, programată a avea loc la București în perioada 25-27 iunie 2014
13. Adresa Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8819/1154/2012/16.04.2014 referitoare la posibilitatea creării unor jurisdicții administrative la nivelul direcțiilor de muncă din fiecare județ și Municipiul București
14. Adresa C.S.D.R. nr. 94/6.05.2014 referitoare la intenția Consiliului Superior al Magistraturii de creare a unor jurisdicții administrative la nivelul direcțiilor de muncă din fiecare județ și Municipiul București
15. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice cu privire la completarea unui chestionar care va sta la baza pregătirii reuniunii anuale a președinților și secretarilor generali ai CES-urilor din UE, precum și CESE, 13-14 noiembrie 2014, CESE Franța
16. Diverse