Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2014-09-11

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2014-09-11

Ordinea de zi din 11.09.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 11.09.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.05.2014
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.05.2014 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.05.2014 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 31.07.2014 (ședință fără cvorum)
2.11. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 21.08.2014 (ședință fără cvorum)
2.12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.08.2014 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului MARIN Florian, ca reprezentant al B.N.S. în Plenul CES, fiind astfel înlocuit domnul POROȘNICU Alexandru
4. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
5. Validarea domnului RUBA Sergiu Radu, ca reprezentant al Asociației Nevăzătorilor din România în noul Plen CES
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
6.1. Propunere legislativă pentru modificarea art. 18 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (plx.353/02.09.2014)
6.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 262 alineatul (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (plx.354/02.09.2014)
6.3. Propunere legislativă privind completarea art. 26 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (pl-x 359/02.09.2014)
6.4. Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 (plx.361/02.09.2014)
7. Aprobarea candidaturii domnului STĂNILOIU Claudiu, propus de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
8. Aprobarea Raportului de activitate al CES pe anul 2013
9. Nota Direcției Buget-Finanțe, Administrativ, Achiziții Publice privind aprobarea proiectului de buget pentru anul 2015
10. Diverse