Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2015-01-15

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2015-01-15

Ordinea de zi din 15.01.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 15.01.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.11.2014
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.12.2014 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.12.2014 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.12.2014 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.12.2014 (ședință fără cvorum)
2.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 08.01.2015 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului HAGIU Augustin, ca reprezentant al U.G.I.R. în Plenul CES
4. Validarea domnului VLAD Alexandru, ca reprezentant al U.G.I.R. în Plenul CES
5. Validarea doamnei CIOMAG Doina, ca reprezentantă a U.G.I.R. în Plenul CES
6. Validarea doamnei VLĂSCEANU Silvia, ca reprezentantă a U.G.I.R. în Plenul CES
7. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
8. Validarea domnului STAICU Claudiu-Florin, ca reprezentant al C.N.S. Cartel ”ALFA”, în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale și de venituri, fiind astfel înlocuit domnul BĂLĂCEANU Gheorghe
9. Validarea domnului PREDICĂ Gabriel, ca reprezentant al C.N.S. Cartel ”ALFA”, în Comisia pentru protecția socială și ocrotirea sănătății, fiind astfel înlocuit domnul HOMOȘ Ion
10. Avizarea proiectelor de acte normative:
10.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b642/05.12.2014)
10.2. Propunere legislativă privind modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (pl-x 574/15.12.2014)
10.3. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
10.4. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară
10.5. Proiect de Lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane
11. Aprobarea candidaturii doamnei SEGĂRCEANU-BURNECI Laura Mădălina, propusă de C.N.S. Cartel ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
12. Aprobarea bugetului CES pe anul 2015
13. Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Secretariatului Tehnic al CES pe anul 2015
14. Diverse