Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2015-04-24

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2015-04-24

Ordinea de zi din 24.04.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 28.04.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.04.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 23.04.2015 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului VLAD Alexandru, ca reprezentant al U.G.I.R. în Plenul CES
4. Validarea domnului DOBRE Florin, ca reprezentant al C.N.I.P.M.M.R. în Plenul CES
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (1) al art. 9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr. 284/2010 (b136/30.03.2015)
5.2. Propunere legislativă pentru modificarea art. 56 și art. 57 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 142/31.03.2015)
5.3. Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (b 149/02.04.2015)
5.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (b 159/08.04.2015)
6. Nota Serviciului Juridic privind adresa C.N.I.P.M.M.R. referitoare la revocarea candidaturii doamnei Mihaela BREAZ pentru postul de asistent judiciar la Tribunalul Arad
7. Aprobarea candidaturii domnului STOIAN Nicolae Radu, propus de C.N.I.P.M.M.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Arad
8. Diverse