Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2015-05-12

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2015-05-12

Ordinea de zi din 12.05.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 12.05.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.04.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 23.04.2015 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.04.2015 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 07.05.2015 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului DOBRE Florin, ca reprezentant al C.N.I.P.M.M.R. în Plenul CES
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
5. Nota Serviciului Juridic privind adresa C.N.I.P.M.M.R. referitoare la revocarea candidaturii doamnei Mihaela BREAZ pentru postul de asistent judiciar la Tribunalul Arad
6. Aprobarea candidaturii domnului STOIAN Nicolae Radu, propus de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Arad
7. Adresa Ministerului Justiției referitoare la solicitarea de întreprindere a demersurilor legale în vederea declanșării procedurii de ocupare a posturilor vacante de asistent judiciar, aparținând patronatelor, din cadrul Tribunalului Dolj și Tribunalului Arad
8. Diverse