Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2015-05-21

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2015-05-21

Ordinea de zi din 21.05.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 21.05.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.05.2015
3. Validarea domnului FELIX Radmilo, ca reprezentant al C.N.S. ”Cartel ALFA” în Comisia pentru relații de muncă și politică salarială, fiind astfel înlocuit domnul PREDICĂ Gabriel
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților (b 195/29.04.2015)
4.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx.403/11.05.2015)
4.3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (plx 402/11.05.2015)
4.4. Propunere legislativă pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative (b 216/05.05.2015)
4.5. Propunere legislativă privind organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale (b 215/05.05.2015)
5. Aprobarea candidaturii doamnei TĂNĂSOIU Nicolița, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
6. Aprobarea candidaturii domnului COSTACHE Ștefan-Octavian, propus de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brașov
7. Nota Serviciului Juridic privind situația actelor normative de competența CES, publicate în Monitorul Oficial în perioada 2014-2015 și netransmise spre avizare
8. Diverse