Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2015-06-11

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2015-06-11

Ordinea de zi din 11.06.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 11.06.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.05.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.06.2015 (ședință fără cvorum)
3. Avizarea proiectelor de acte normative:

3.1. Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 (plx. 431/12.06.2015)
3.2. Propunere legislativă pentru completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 (plx. 432/2.06.2015)
3.3. Propunere legislativă pentru completarea art. 97 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 244/19.05.2015)
3.4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 249/20.05.2015)
3.5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (b 250/20.05.2015)

3.6. Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sănătate din România (b 258/25.05.2015)
3.7. Propunere legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul muncii - repausul săptămânal (b 261/25.05.2015)
3.8. Propunere legislativă pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010 (b 267/28.05.2015)
3.9. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
3.10. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
4. Aprobarea candidaturii doamnei POPA Carmen-Ecaterina, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
5. Diverse