Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2015-06-18

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2015-06-18

Ordinea de zi din 18.06.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 18.06.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.05.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.06.2015 (ședință fără cvorum)
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 3b din Legea 63/2011-privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, precum și pentru modificarea și completarea art. 4 din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Anexei II, Cap. I, pct. 6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (b 278/3.06.2015)
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Rompetrol Rafinare S.A. și de constituire a unei Comisii pentru implementarea tranzacției convenite la 15 februarie 2013 prin “Memorandumul de înțelegere” încheiat între statul român și The Rompetrol Group N.V.
4. Aprobarea candidaturii doamnei POPA Carmen-Ecaterina, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
5. Diverse