Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2015-07-14

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2015-07-14

Ordinea de zi din 14.07.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 14.07.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.05.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.07.2015 (ședință fără cvorum)
2.7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.07.2015 (ședință fără cvorum)
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
4. Aprobarea candidaturii doamnei POPA Carmen-Ecaterina, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
5. Aprobarea candidaturii doamnei CAMILAR Mihaela, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iași
6. Nota Secretarului General referitoare la modificarea Statului de funcții al Secretariatului Tehnic pe anul 2015
7. Diverse