Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2015-07-23

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2015-07-23

Ordinea de zi din 23.07.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 23.07.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.05.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.07.2015 (ședință fără cvorum)
2.7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.07.2015 (ședință fără cvorum)
2.8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 14.07.2015 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului SIBIAN Ionuț Eugen, ca reprezentant al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile în noul Plen CES
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanţă de urgență a Guvernului privind modificarea articolului 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013: 24.07.2015)
4.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate, precum și serviciile de care aceștia pot beneficia și a Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială, precum și modelul standard al documentelor elaborate de către acestea (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013: 24.07.2015)
4.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind indexarea indemnizaţiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013: 24.07.2015)
5. Aprobarea candidaturii doamnei POPA Carmen-Ecaterina, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
6. Aprobarea candidaturii doamnei CAMILAR Mihaela, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iași
7. Aprobarea candidaturii doamnei OTOVESCU Liliana Camelia, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
8. Aprobarea candidaturii doamnei POPA Emilia, propusă de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bacău
9. Nota Secretarului General referitoare la modificarea Statului de funcții al Secretariatului Tehnic pe anul 2015
10. Raport de activitate privind participarea CES România la Seminarul Consiliilor Economice și Sociale Europene pe tema Conferinței de la Paris privind schimbările climatice, mizele și perspectivele acesteia, precum și la festivitățile legate de Ziua Națională a Republicii Franceze, 13-14 iulie 2015, Paris, Franța
11. Diverse
11.1. Informarea dlui Radu Dumitru Maximilian Minea referitoare la situația actuală a ramurii Cercetare Științifică-Dezvoltare Tehnologică, iulie 2015