Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2015-10-06

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2015-10-06

Ordinea de zi din 06.10.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 06.10.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.09.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.09.2015 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului GOGESCU Vasilică, ca reprezentant al C.N.S. Cartel ”ALFA” în Plenul CES
4. Validarea domnului STAICU Claudiu-Florin, ca reprezentant al C.N.S. Cartel ”ALFA” în Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială
5. Validarea domnului FELIX Radmilo, ca reprezentant al C.N.S. Cartel ”ALFA” în Comisia pentru dezvoltarea economică, competitivitate și mediu de afaceri
6. Validarea domnului PREDICĂ Gabriel, ca reprezentant al C.N.S. Cartel ”ALFA” în Comisia pentru pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate
7. Avizarea proiectelor de acte normative:
7.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
7.2. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art. 192 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b461/17.09.2015)
7.3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (Plx 615/28.09.2015)
7.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind acordarea unor facilităţi fiscale
8. Evidența actelor normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 05.01.2015 - 31.08.2015 și neavizate de CES
9. Diverse
9.1. Informare - Raport de activitate privind participarea CES România la următoarele evenimente AICESIS: Adunarea Generală, două Consilii de administrație (în vechea si noua compoziție a AICESIS), cea de a 14-a Reuniune internațională a CES-urilor și Instituțiilor similare, și ceremonia decernării Premiului Mileniului AICESIS, 16, 17 și 18 septembrie 2015, Moscova, Federația Rusă