Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2015-12-29

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2015-12-29

Ordinea de zi din 29.12.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 29.12.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.12.2015
3. Validarea domnului STOICESCU Marian, ca reprezentant al C.S.N. MERIDIAN în Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă
4. Validarea doamnei GHIMPĂU Maria, ca reprezentantă a C.S.N. MERIDIAN în Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială
5. Validarea domnului MICU Marius-Mihai, ca reprezentant al C.N.P.R. în Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecția mediului și dezvoltare durabilă
6. Validarea domnului PĂDURE Decebal-Ștefăniță, ca reprezentant al C.N.P.R. în Comisia pentru drepturi și libertăți ale organizațiilor societății civile
7. Avizarea proiectelor de acte normative:
7.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
7.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Actului Adițional pe anul 2015 la Contractul de activitate a Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.”-S.A. pentru perioada 2012-2015, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 73/2012
7.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata
8. Diverse