Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2016-01-05

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2016-01-05

Ordinea de zi din 05.01.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.01.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.12.2015
3. Aprobarea organigramei și a statului de funcțiuni ale Secretariatului Tehnic pe anul 2016
4. Diverse