Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2016-02-09

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2016-02-09

Ordinea de zi din 09.02.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 09.02.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.02.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
5. Aprobarea bugetului Consiliului Economic și Social pentru anul 2016
6. Diverse