Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2016-03-01

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2016-03-01

Ordinea de zi din 01.03.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 23.02.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 16.02.2016
3. Validarea domnului COARNĂ Dumitru, ca reprezentant al C.N.S. Cartel ”ALFA” în Plenul CES, fiind astfel înlocuit domnul HOMOȘ Ion
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
4.2. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (plx 21/15.02.2016)
4.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” pentru perioada 2015-2020 și a Planului operațional privind implementarea strategiei naționale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2015-2020
4.4. Proiect de Hatărâre a Guvernului privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă în anul 2016
4.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 și pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
4.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
4.7. Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr. 134/2004 privind declararea ca oraș a Comunei Căzănești, județul Ialomița precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național-Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități (plx. 25/17.02.2016)
5. Diverse