Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2016-04-18

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2016-04-18

Ordinea de zi din 18.04.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
1.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.03.2016
1.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.04.2016 (ședință fără cvorum)
1.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.04.2016 (ședință fără cvorum)
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege privind securitatea cibernetică a României
2.2. Propunere legislativă privind creșterea salariilor medicilor din sistemul public din România (b 158/30.03.2016)
2.3. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare (pl-x 140/11.04.2016)
2.4. Propunere legislativă pentru reglementare numărului de ore alocate studiului “Istorie” în învățământul preuniversitar (pl-x 137/11.04.2016)
2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020
2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială
2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programului de interes național “Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice”
3. Aprobarea candidaturii doamnei TRĂISTARU Rodica, propusă de C.N.S.L.R. FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Constanța
4. Diverse