Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2016-04-26

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2016-04-26

Ordinea de zi din 26.04.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.04.2016 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.04.2016
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263 privind sistemul unitar de pensii publice (b169/05.04.2016)
3.2. Propunere legislativă pentru completarea art. 17 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b173/05.04.2016)
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (b184/06.04.2016)
3.4. Propunere legislativă pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b192/07.04.2016)
3.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum și alte măsuri
3.6. Propunere legislativă privind Statutul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (pl-x176/18.04.2016)
3.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148 din 26 iulie 2000, privind publicitatea precum şi a Legii nr. 504/2002 a audiovizualului (pl-x178/18.04.2016)
3.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 05.01.2011, versiune actualizată, 02.10.2015, privind educația națională (pl-x182/20.04.2016)
3.9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației (pl-x 183/20.04.2016)
3.10. Propunere legislativă privind statutul personalului feroviar (b205/13.04.2016)
4. Diverse