Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2016-06-07

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2016-06-07

Ordinea de zi din 07.06.2016 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
1.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.05.2016
1.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 31.05.2016 (ședință fără cvorum)
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii
2.3. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene
2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016
2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificare și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, și pentru modificarea și completarea unor acte normative
3. Diverse