Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2017-01-17

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2017-01-17

Ordinea de zi din 17.01.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 17.01.2017 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.01.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 26.01.2017)
4. Informare referitoare la demararea procedurii de alegere a președintelui Consiliului Economic și Social
5. Diverse