Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2017-05-09

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2017-05-09

Ordinea de zi din 09.05.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 09.05.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.05.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr. 1 a Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (b138/11.04.2017) (termen de avizare: 09.05.2017, conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
3.2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b141/11.04.2017) (termen de avizare: 09.05.2017, conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (termen de avizare: 10.05.2017, conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii (termen de avizare: 12.05.2017, conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - programată în data de 08.05.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică - programată în data de 08.05.2017
3.5. Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii (b 149/19.04.2017) (termen de avizare: 12.05.2017, conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -programată în data de 08.05.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
3.6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 150/19.04.2017) (termen de avizare: 12.05.2017, conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - programată în data de 08.05.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
3.7. Propunere legislativă privind modificarea alineatului (4) a articolului 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare (b 157/21.04.2017) (termen de avizare: 12.05.2017, conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - programată în data de 08.05.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - programată în data de 08.05.2017
3.8. Propunere legislativă pentru modificarea art. 31 alin. (2l) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale (plx. 181/2.05.2017) (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 17.05.2017)
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - programată în data de 08.05.2017
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, proiecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - programată în data de 08.05.2017
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - programată în data de 08.05.2017
4. Validarea doamnei Mirela Diana VRÎNCEANU, ca reprezentantă a Asociaţiei Municipiilor din România, în Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică, fiind astfel înlocuită doamna Simona Mariana POPA
5. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene referitoare la solicitarea de confirmare a reprezentanţilor CES în Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 (CM POAT), respectiv a dlui Ion Albu (membru titular) şi a dlui Ion Homoş (membru supleant)
6. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene referitoare la solicitarea de confirmare a reprezentanţilor CES în Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA), respectiv dlui Dragoş Mihalache (membru titular) şi a dlui Ştefan Teoroc (membru supleant)
7. Diverse