Update date:

ESC Plenary Session Agenda 2017-08-17

ESC Plenary Session

ESC Plenary Session Agenda 2017-08-17

Ordinea de zi din 17.08.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 17.08.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.08.2017
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 08.08.2017
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată (termen de avizare: 22.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P. - avizare amânată în şedinţa din data de 08.08.2017
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
4.2. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (termen de avizare: 24.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - notă de şedinţă cvorum - propunere de avizare nefavorabilă
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
4.3. Proiect de Lege privind internshipul (termen de avizare: 24.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil, cu propuneri de modificare
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
4.4. Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul autorităţilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajaţi (termen de avizare: 24.08.2017, conform prevederilor ari. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
4.5. Proiect de Lege privind modificarea unor acte normative privind personalul navigant (termen de avizare: 24.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
4.6. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (termen de avizare: 24.08.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) -proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 21.08.2017
5. Discuţii pe marginea Raportului de audit public intern referitor la misiunea ”Evaluarea legalităţii organizării şi funcţionării CES, de la încetarea mandatului vechiului Plen, până la constituirea noului Plen, precum şi verificarea legalităţii dosarelor validate de Secretarul General pentru constituirea noului Plen” şi a Deciziei Curţii de Conturi a României nr. 6/12.07.2017
6. Diverse